Jak prawidłowo zapisać plik do druku?

DOBRZE ZAPISANY PLIK

Ostatnim etapem przygotowania pliku do druku jest prawidłowe jego zapisanie. Najczęściej stosowanym formatem pliku jest PDF, należy go stosować w tedy gdy projekt zawiera grafiki wektorowe lub czcionki (zamienione na krzywe). Inaczej jest w przypadku grafiki rastrowej, tutaj możemy posłużyć się formatem TIFF.

Przykład optymalnego zapisania PDF (na przykładzie Adobe Illustrator CC kompilacja 2019)

Zapisując plik ilustratora do formatu PDF pokaże się okienko z ustawieniami

  1. ustawienia domyślne
  2. wybieramy predefiniowane ustawienie na [jakość drukarska]
  3. odznaczamy opcje
  4. zakładka kompresja
  5. kompresję zamieniamy na brak
  6. zakładka znaczniki i spady, tutaj zaznaczamy znaczniki cięcia i rozmiar spadów, chyba że wcześniej w projekcie przewidzieliśmy zakres spadów w tedy wystarczy zaznaczyć użyj ustawień spadów dokumentu
  7. zakładka wyjście tutaj wybieramy dołącz profile docelowe
  8. klikamy zapisz
Copyright © 2018 Printroom. Projekt i wykonanie: Digone
Skip to content